انجمن ها و جایگاه های زرتشتیان در استان تهران     آ
موزشگاه ها :

 
پیش دبستانی دکتر بهرام پرورش : 1353
 
خیابان حافظ ، کوچه هورتاب ، پلاک 6 . Tel : 6 4 6 1 4 5 3

 دبستان گیو ( دخترانه ) : 1277
 خیابان شاهرضا ( انقلاب ) ، بین چهارراه ولیعصر و کالج ، کوچه سعید
 
Tel : 6 4 0 4 9 1 5

  دبستان استاد خدا بخش : 1332
 تهرانپارس ، فلکه دوم ، خیابان جشنواره .
Tel : 7 7 6 1 6 2 3  

  دبستان استاد پورداود : 1332
 تهرانپارس ، فلکه دوم ، خیابان جشنواره .
Tel : 7 8 6 4 3 3 8

 دبستان جمشید جم : 1285
 خیابان جمهوری ، کوچه ی مسعود سعد ، پلاک
Tel :6 7 0 3 1 8 5 ، 17

 راهنمایی آرش : 1345
 تهرانپارس ، فلکه دوم ، خیابان جشنواره ، کوچه جنوبی رستم باغ .
 
Tel : 7 8 6 0 0 4 7
 
  راهنمایی گشتاسب : 1373
 خیابان شاهرضا ( انقلاب ) ، بین چهارراه ولیعصر و کالج ، کوچه سعید .
 
Tel : 6 4 6 0 9 1 8

  راهنمایی رستم آبادیان :
 خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان .
Tel: 6 7 0 2  1 1 5

  دبیرستان نوشیروان جی تاتا :
1315
 خیابان شاهرضا ( انقلاب ) ، بین چهارراه ولیعصر و کالج ، کوچه سعید .
 
Tel : 6 4 0 0 7 7 0  

  دبیرستان فیروز بهرام :  1302
 خیابان  جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان .
Tel : 6 7 0 2 1 0 1- 6 7 1 9  5 9 2

  دبیرستان آگاهی : 1345
 تهرانپارس ، خیابان رشید ، خیابان 148 غربی ، پلاک 40 .
Tel : 7 8 6 2 2 3 3

 دفتر سرویس مدارس :
 خیابان جمهوری ، کوچه شاهرخ ، پلاک 19 .
Tel : 6 7 0 0 5 4 5

   دیگر جایگاه ها :

 در مانگاه یگانگی : 1329
 
خیابان جمهوری ، کوچه شاهرخ ، پلاک 12 .
Tel : 6 7 0 6 7 5 0

 پذیرش گاه پارسایی : 1321
 خیابان نجات الهی ، پلاک 18 . Tel : 8 8 0 9 9 1 0

 موقوفه و خیریه رستم باغ و تالار مروارید : 1332
 تهرانپارس ، فلکه دوم ، خیابان جشنواره ، پلاک 1
 
Tel : 7 8 7 1 8 2 3 - 7 7 2 8 3 5

  خیریه شاه جهان ده موبد :
 خیابان جهان آرا ، خیابان 25 ، پلاک 73 ، طبقه سوم
 
Tel : 8 0 1 0 0 4 4 - 8 0 0 3 0 4 4  

  مجتمع دینی - فرهنگی مارکار تهران پارس :
 تهرانپارس ، فلکه دوم ، خیابان جشنواره 
 
Tel : 7 7 3 4 3 6 - 7 8 6 2 9 3 1 - 7 8 6 2 9 3 2

  مؤسسه فرهنگی - هنری جمشید : 1379
 خیابان خردمند شمالی ، کوچه 6 ، شماره 2
 کد پستی : 15858 - Tel : 8 8 2 5 2 1 2

 آرامگاه زرتشتیان ( موقوفه قصر فیروزه ) : 1315
 بزرگراه افسریه ، میدان سپاه
 
Tel : 3 1 9 0 0 2 6 - 3 1 8 1 8 1 8

 
شماره ی تماس موبدان :
 
موبد اردشیر نمیرانیان : 8000669
 موبد بمان مهربانی : 7882498 - 0911 2833188
 موبد خدا بخش هنگامی : 8959559
 موبد رشید خورشیدیان : 8820702
 موبد رستم یزشنی : 7880993
 موبد سیروس هرمزدی : 6426263
 موبد کوروش نیکنام : 6466451
 موبد گشتاسب خوشبختی : 5387922
 موبد فریدون شهزادی :
2107,8-0256234
 موبد مهربان فیروزگری : 8731021
 موبدیار اردشیر مهربانی : 772720
 موبدیار اردشیر منکچیان : 6424716