انجمن ها و جایگاه های زرتشتیان در استان های 
اصفهان ، خوزستان و سیستان و بلوچستان


 
 
استان اصفهان :

 آدریان اصفهان :
 
خیابان نظر شرقی ، کوچه درب مهر گوهر و مهربان کوچه سیچان ، کوچه سجاد ، پلاک 24
 
تلفن : 2 5 4 6 4 2 6

 انجمن زرتشتیان اصفهان :
 خیابان نظر شرقی ، کوچه درب مهر گوهر و مهربان کوچه سیچان ، کوچه سجاد ، پلاک 27
 تلفن : 9 8 6 8 7 2 6 - 1 1 3 0

 مجتمع فرهنگی - ورزشی خسروی :
 خیابان سعادت آباد ، روبروی هوا نیروز ، بن بست انقلاب ، پلاک 20
 تلفن : 0 2 4 8 2 6
   استان خوزستان :

 انجمن زرتشیان اهواز :
 امانیه ، خیابان دز ، پلاک 5 0 1 
 کد پستی : 8 3 3 1 6  .  تلفن : 6 0 5 3 6 3 3

 مجتمع دینی - فرهنگی کیان پارس - اهواز :
 خیابان چمران ، کنار خیابان 17 شرقی
 کد پستی : 9 5 5 1 6  . تلفن : 5 1 0 6 6 3 3


 
 استان سیستان و بلوچستان :

 انجمن زرتشتیان زاهدان :
 خیابان آزادی ، پلام 42 . کد پستی : 9 3 1 8 9  . تلفن : 7 5 1 4 2 2 3

 پذیرشگاه زاهدان :
 خیابان آزادی ، پلام 42 . کد پستی : 9 3 1 8 9  . تلفن : 7 5 1 4 2 2 3